Projekt: Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych

 Beneficjent: Gmina Tułowice

 Wartość operacji: 416.489,60 zł

 Kwota dofinansowania wg umowy: 273.014,90 zł

 Zakres operacji: Przedmiotem inwestycji była budowa budynku świetlicy wraz z jej zagospodarowaniem polegającym na ogrodzeniu działki, ustawieniu ławek ogrodowych, ułożeniu chodników oraz nasadzeniu krzewów ozdobnych oraz powierzchni trawiastej. Budynek pełni funkcję centrum rekreacji i wędkarstwa dla Związku Wędkarzy z terenu Gminy oraz jest miejscem spotkań miejscowej społeczności. Orodek rekreacji w uowicach2

 

Orodek Rekreacji w Tuowicach1

 

Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach

 Beneficjent: Gmina Tułowice

 Wartość operacji: 394.685,01 zł

 Kwota dofinansowania wg umowy: 60.000,00 zł

 Zakres operacji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach. W wyniku poprawy funkcjonalności istniejącego budynku planowane jest przywrócenie funkcji garażu pomieszczeniu parteru, rozbudowa budynku o klatkę schodową i pomieszczenia OSP oraz nadbudowa części budynku poddaszem użytkowym w którym będzie znajdowała się sala świetlicy z zapleczem oraz zadaszonym tarasem widokowym. Ponadto wokół budynku wyłożona zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz zakupione i zamontowane zostaną głośniki 4 tubowe.

 Celem projektu jest utworzenie centrum społeczno - kulturalnego oraz miejsca rekreacji i aktywizacji lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa i turystów.

wietlica w Goszczowicach1wietlica w Goszczowicach2Projekt: Utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej ryb na terenie gospodarstwa w Tułowicach

 Beneficjent: Krystyna Suchodolska

 Wartość operacji: 209 160,33 zł

 Kwota dofinansowania wg umowy: 100 328,94 zł

 Zakres operacji: Zakup samochodu dostawczego wraz z basenem wyposażonym w system natleniającydo transportu ryb, zakup basenu wolnostojącego do magazynowania ryb oraz kontenera socjalnego, w którym prowadzona jest sprzedaż ryb.

 

Gospodarstwo Rybackiej Krystyny Suchodolskiej1Gospodarstwo Rybackiej Krystyny Suchodolskiej2