Opis projektów

Projekt: Rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie

Beneficjent: Gmina Niemodlin

Wartość operacji: 441 742,19 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 207 635,78 zł

Zakres operacji: Usunięcie zamulenia , pogłębienie zbiornika oraz wzmocnienie jego brzegów. W wyniku realizacji inwestycji zwiększyła się pojemność retencyjna zbiornika z 6 150 metrów sześciennych na 11 500 metrów sześciennych, co będzie miało pozytywny wpływ na walory przeciwpowodziowe zbiornika.

3

Projekt: Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie.

Beneficjent: Gmina Niemodlin

Wartość operacji: 2 128 191,17 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 950 508,00 zł

Zakres operacji: Przedmiotem operacji była rewitalizacja miasta Niemodlin na obszarze stadionu miejskiego. W wyniku realizacji projektu dokonano rozbiórki istniejącego budynku zaplecza sportowego, wybudowano nowy budynek administracyjno-socjalny, w którym mieści się również m.in. sala widokowo-konferencyjną na ok. 40 osób, przebudowano trybuny, wybudowano nowe ogrodzenia stadionu wraz z piłkochwytami. Wykonano murawę z drenażem na terenie poza obrysem płyty w wyniku przesunięcia boiska, a także monitoring i alarm.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zakup ciągnika rolniczego oraz przyczepy jednoosiowej i kosiarki wysięgnikowej do koszenia skarp

Beneficjent: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach

Wartość operacji: 264 486,69 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 118 920,00 zł

Zakres operacji: Zakupiony sprzęt w postaci ciągnika, przyczepy oraz kosiarki usprawnił prace związane z obsługą karpiowych stawów hodowlanych prowadzonych przez RSP Wydrowice. Zakupione maszyny wykorzystywane są także w pracach rolniczych, które stanowią podstawową działalność gospodarczą Spółdzielni.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Budowa budynku usługowego – Sklep Rybny w miejscowości Niemodlin przy ul. Zamkowej

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Wartość operacji: 283 983,31 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 129 767,64 zł

Zakres operacji: Budowana terenie Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin parterowego budynku usługowego – sklepu rybnego z przeznaczeniem wyłącznie do sprzedaży klientom indywidualnym produktów gospodarki rybackiej. Do budynku została przeniesiona sprzedaż ryb prowadzona dotychczas na wolnym powietrzu.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Wymiana urządzeń wyciągowych wraz z zasuwami oraz urządzeniami pomocniczymi śluzy jazu położonego w km 14 + 200 na rzece Ścinawa Niemodlińska

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Wartość operacji: 67 527,00 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 46 665,00 zł

Zakres operacji: Wymiana urządzeń piętrzących wodę jazu, która miała na celu prawidłową gospodarkę wodną na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin i w zlewni rzeki Ścinawy oraz jego prawidłową eksploatację w okresie zagrożeń powodziowych.

11