Projekt: Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku

Beneficjent: Gmina Ozimek

Wartość operacji: 1 739 217,03 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 466 510,00 zł

Zakres operacji: Infrastruktura turystyczna, która powstała w wyniku realizacji projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zarybieniowego okręgu Opolskiego PZW „Poliwoda” w Biestrzynniku.  W ramach projektu wykonano m.in. ścieżkę dydaktyczną wokół stawu hodowlanego, wzdłuż której umieszczono 20 szt. tablic edukacyjnych oraz 3szt. tablic stanowiących źródło informacji o okolicy, jego atrakcjach i bazie turystycznej, wyremontowano i zainstalowano nowe elementy małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz przebudowano odcinek drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt: Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku

Beneficjent: Gmina Ozimek

Wartość operacji: 375 642,17 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 258 740,00zł

Zakres operacji: W ramach projektu wybudowano m.in. instalację i zamontowano fontannę z podświetlonym strumieniem, plac zabaw dla dzieci oraz chodnik, wykonano oświetlenie placu, a także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej
w Grodźcu

Beneficjent: Gmina Ozimek

Wartość operacji: 1 053 601,40 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 339 196,00 zł

Zakres operacji: Podczas realizacji projektu przy ul. Klasztornej w Grodźcu powstała ścieżka pieszo – rowerowa. Wzdłuż trasy ścieżki zostały stworzone miejsca odpoczynku - z ławkami, stojakami dla rowerów oraz tablice, przedstawiające informacje na temat atrakcji rekreacyjno - turystycznych gminy Ozimek.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wybudowanie: placu zabaw, parku wodnego oraz punktu widokowego

Beneficjent: Balaton Sp. z o.o.

Wartość operacji: 715 340,32 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 450 140,87 zł

Zakres operacji: Projekt zakłada budowę oryginalnego placu zabaw składającego się m.in. z wieży i galerii pirackiej, sieci rybackiej, huśtawek i karuzeli, budowę parku wodnego dla dzieci pełniącego rolę wodnego placu zabaw oraz punktu widokowego w postaci wiatraka. Projekt usytuowany jest w pobliżu kompleksu restauracyjno-hotelowo-rekreacyjnego w Grodźcu.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zakup specjalistycznej pompy na potrzeby punktu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa w Poliwodzie oraz Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby punktu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa w Poliwodzie

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Wartość operacji (odpowiednio): 48 954,00zł oraz 58 056,00zł

Kwota dofinansowania wg umowy (odpowiednio): 23 880,00zł oraz 28 320,00zł

Zakres operacji: Zakup sprzętu stanowiącego część składową punktu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa prowadzonego w Ośrodku zarybieniowym „Poliwoda” w Biestrzynniku. Zakupiony w ramach obydwu projektów sprzęt wykorzystywany będzie m.in. w magazynach, gdzie przechowywane są żywe ryby przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej.

2