Projekt: Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne

Beneficjent: Gmina Popielów

Wartość operacji: 1 439 784,56 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 439 975,22 zł

Zakres operacji: W ramach operacji powstał budynek remizy OSP ze świetlicą łączący w sobie dwie funkcje. Pierwsza związana jest z działalnością bojową jednostki ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej. Druga część pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną. Jest ona w głównej części zlokalizowana na poddaszu. Największą powierzchnię tej części zajmuje świetlica, której funkcję uzupełniają: pomieszczenie zaplecza, szatnia, trzy toalety ( w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych) zlokalizowane na parterze oraz drogi komunikacyjne; przedsionek z klatką schodową oraz hall.

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej

Beneficjent: Gmina Popielów

Wartość operacji: 156 037,60 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 110 358,05 zł

Zakres operacji:W ramach operacji zagospodarowano teren w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej na niezabudowanych i nieużytkowanych nieruchomościach znajdujących się przy ul. Michała w Starych Siołkowicach. Zagospodarowany w ramach niniejszej operacji teren jest ogólnodostępny dla turystów i lokalnej społeczności. Oferta turystyczna obejmuje możliwość skorzystania z systemu trasy spacerowej prowadzącej przez funkcjonalnie i stylistycznie zagospodarowane zabytkowe centrum wsi Stare Siołkowice zakończonej drewnianymi schodami terenowymi, mostkiem przez kanał wodny oraz pomostem nad stawem.

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siołkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego

Beneficjent: Gmina Popielów

Wartość operacji: 37 969,77 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 26 239,27 zł

Zakres operacji: Celem projektu było dostosowanie istniejącego miejsca pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów infrastruktury ogólnodostępnej poprzez rozbudowanie budynku zaplecza sportowego w Starych Siołkowicach i utwardzenie nawierzchni.

W ramach zrealizowanych prac budowlanych powstały sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze specjalistyczną armaturą, wykonano również podjazd o nawierzchni z kostki brukowej umożliwiający skorzystanie z powstałych sanitariatów.

 

1