Projekt: Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim

Beneficjent: Gmina Lewin Brzeski

Wartość operacji: 1 895 715,01 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 927 771,00 zł

Zakres operacji: Projekt obejmował m.in. budowę wiaty z ławkami, przebudowę toalet, organizację boisk do siatkówki plażowej, wygospodarowanie terenu na trawiaste boisko wielofunkcyjne, budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz skateparku na terenie istniejącego kąpieliska.

467

 

 

 

 

 

Projekt: Zagospodarowanie terenu LGR „Opolszczyzna” w Lewinie Brzeskim

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Wartość operacji: 1 062 963,36 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 387 049,92 zł

Zakres operacji: Stworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z drewnianymi pomostami wędkarskimi nad zbiornikiem wodnym w Lewinie Brzeskim. Zakres inwestycji obejmował również elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery) oraz wydzielenie miejsc biwakowych.

13