Projekt: Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa

Beneficjent: Gmina Świerczów

Wartość operacji: 475 963,47 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 251 457,00 zł

Zakres operacji: Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do koszykówki (m.in. wymiana nawierzchni), utwardzenie placu gospodarczo-manewrowego, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej i chodnika z kostki brukowej łączącego utwardzony plac i wyjście ze świetlicy, wykonanie drewnianej altany oraz oświetlenia zewnętrznego.

3

4

 

 

Projekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej we wsi Miejsce

Beneficjent: Gmina Świerczów

Wartość operacji: 99 646,23 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 61 528,00 zł

Zakres operacji: Projekt dotyczył remontu dachu świetlicy i pokrycie go blachodachówką, budowy szamba przy świetlicy, a także budowy przy świetlicy drewnianej wiaty służącej mieszkańcom i turystom jako miejsce odpoczynku i spotkań integracyjnych. Wykonano również tablicę informacyjną na temat walorów turystycznych okolicy.

 

5

6

 

 

 Projekt: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gospodarstw rolnych

Beneficjent: Daniel Filarowski

Wartość operacji: 1 291 534,66zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 450 000,00zł

Zakres operacji: Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych i budowlanych pod montaż suszarni stacjonarnej, zakup i montaż nowej, kompletnej suszarni stacjonarnej wraz ze zbiornikami magazynowymi do usługowego suszenia ziarna rzepaku i zbóż. Miejsce realizacji operacji: Starościn.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Reorientacja działalności gospodarczej poprzez zakup środków transportu

Beneficjent: Krzysztof Pawliszyn

Wartość operacji: 848 700,00 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 414 000,00 zł

Zakres operacji: Operacja polegała na zakupie środków transportu (m.in. samochodu dostawczego, samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową) celem rozszerzenie zakresu obecnie prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej, polegającej głównie na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem terenu pod budowę (głównie prace ziemne). Reorientacja prowadzonej działalności gospodarczej dotyczyła Beneficjenta mającego jednocześnie zatrudnienie w sektorze rybackim (prowadzenie własnego gospodarstwa rybackiego).

2