Projekt: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej

Beneficjent: Gmina Murów

Wartość operacji: 584 429,52 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 391 090,00 zł

Zakres operacji: W ramach operacji przeprowadzono remont istniejącej na placu altany oraz tarasu plenerowego, wybudowano plac zabawowy z zadaszoną sceną oraz plac z kręgiem ogniskowym. Uzupełnienie projektu stanowią ścieżki i trawniki parkowe, elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze) oraz oświetlenie parku.

12

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

Projekt: Rekultywacja rozlewiska na rzece Budkowiczanka w Murowie

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Wartość operacji: 129 272,08 zł

Kwota dofinansowania: 89 334,36 zł

Zakres operacji:Odmulenie oraz umocnienie brzegu rozlewiska na rzece Budkowiczanka w Murowie. Realizacja operacji przyśniła się do poprawy ekosystemu i bioróżnorodności zbiornika.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Modernizacja magazynu i zakup sprzętu celem rozwoju systemu sprzedaży bezpośredniej

Beneficjent: Wacław Landwójtowicz

Wartość operacji: 239 124,15 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 114 701,43zł

Zakres operacji: Modernizacja magazynu do przetrzymywania żywych ryb wraz z wykonaniem placu manewrowego, co umożliwiło przystosować obiekt do wydawania i sprzedaży ryb zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Projekt obejmował również zakup samochodu ciężarowego wraz z basenem do transportu ryb. Miejsce realizacji operacji: Święciny.

 

6