Projekt: Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły

Beneficjent: Gmina Lasowice Wielkie

Wartość operacji: 107 582,23zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 60 000,00zł

Zakres operacji: Zrealizowany projekt jest jednym z elementów rewitalizacji miejscowości Tuły. Przebudowany plac sąsiaduje przez drogę powiatową z zabytkowym kościołem oraz barkowym pałacem. Projekt obejmował remont placu wraz z remontem zjazdu i chodnika oraz montażem małej architektury.

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice

Beneficjent: Gmina Lasowice Wielkie

Wartość operacji: 744 610,20 zł

Kwota dofinansowania wg. umowy: 420 000,00zł

Zakres operacji:Operacja zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego jednokondygnacyjnego budynku przylegającego do boiska sportowego. W wyniku realizacji projektu powstaje obiekt, na parterze którego będzie się znajdowała ogólnodostępna sala świetlicowa wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem gospodarczym oraz zaplecze sportowe, w skład którego wchodzić będą szatnie i pomieszczenia higieniczno- sanitarne. Na pierwszym piętrze budynku powstają pomieszczenia z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2014r.

12