Projekt: Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie.

Beneficjent: Gmina Zębowice

Wartość operacji: 130 105,16 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 89 910,07 zł

Zakres operacji: Operacja polegała na usunięciu naniesionego materiału (mułu) z dna stawów oraz na wykonaniu palisad u wlocie rzeki Libawka. Uporządkowano również skarpy tych dwóch stawów. Oba zbiorniki wodne pełnią w Gminie Zębowice funkcję turystyczną, rekreacyjną i retencyjną.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną.

Beneficjent: Gmina Zębowice

Wartość operacji: 380 394,43 zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 262 874,20 zł

Zakres operacji: Głównym celem projektu, który został zrealizowany w 2013 roku było podwyższenie standardów turystycznych wokół stawów. Operacja polegała na wykonaniu robót przygotowawczych i zmiennych, odwodnieniu korpusu drogowego, nawierzchni i robót wykończeniowych.

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt: Zakup maszyn i urządzeń służących wsparciu planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Beneficjent: Arkadiusz Sykoś

Wartość operacji: 407 567,95zł

Kwota dofinansowania: 198 813,63zł

Zakres operacji: W ramach projektu zakpiono maszyny i urządzenia (ciągnik, kosiarkę bijakową tylno-czołową, kosiarka tylno – boczną na pantografie oraz prasę rolującą) niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej związanej m.in. z pielęgnacją terenów zielonych, poboczy dróg, sadów. Miejsce realizacji operacji: Radawie.

 

34