Projekt: Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego

Beneficjent: Gmina Turawa

Wartość operacji : 1 107 266,94zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 645 774,00zł

Zakres operacji: Utwardzenie i oświetlenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Średniego w Turawie prowadzącego w kierunku plaży, punktów gastronomicznych oraz wypożyczalni sprzętu pływającego oraz wykonanie publicznie dostępnej toalety wolnostojącej.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Adaptacja hangaru na całoroczną bazę z uwzględnieniem wędkarstwa podlodowego na Dużym Jeziorze Turawskim

Beneficjent: Bogusław Luboń

Wartość operacji: 443 780,49zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 270 482,88zł

Zakres operacji: Adaptacja budynku położonego bezpośrednio na północnym brzegu Dużego Jeziora Turawskiego na bazę wędkarską, w którego dolnej części urządzono restaurację. Zakres projektu obejmuje również zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu do łowienia (w tym do łowienia pod lodem).

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Remont budynku wpisanego do rejestru zabytków

Beneficjent: Marcin Bartoń

Wartość operacji: 619 459,94zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 404 420,48zł

Zakres operacji: Remont budynku (remont dachu, elewacji, wzmocnienie fundamentów i ścian zewnętrznych) po byłej stajni i wozowni, będącego częścią kompleksu pałacowego w Turawie. Budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych i tras rowerowych.

6

 Projekt: Zakup sprzętu gastronomicznego, wyposażenia pomieszczenia gastronomicznego oraz samochodu dostawczego niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z usługami cateringowymi

Beneficjent: Sabina Nowak

Wartość operacji: 157 820,89zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 75 000,00zł

Zakres operacji: zakup sprzętu gastronomicznego, naczyń mebli oraz samochodu dostawczego umożlwiającego świadczenie usług przez nowopowstałą firmę cateringową. Miejsce realizacji operacji: Kotórz Wielki.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyrzutni strzeleckich

Beneficjent: Bartosz Adamczyk

Wartość operacji: 446 546,59zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 212 454,00zł

Zakres operacji: Zakup wyrzutni strzeleckich wraz z samochodem i przyczepą do ich przewozu. Projekt umożliwił rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoleń strzeleckich, wynajmowaniu wyrzutni strzeleckich wraz z rzutkami m.in. podczas zawodów strzeleckich. Miejsce realizacji operacji: Kotórz Mały.

8

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

Projekt: Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na stanicę wędkarską z miejscami noclegowymi.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Wartość operacji: 114 237,17zł

Kwota dofinansowania wg umowy: 52 798,62zł

Zakres operacji:Przebudowa pomieszczeń gospodarczych w celu utworzenia stanicy wędkarskiej z możliwością wynajmu 2 miejsc noclegowych wyposażonych w pełen węzeł sanitarny. Operacja stanowi element reorientacji prowadzonej przez Okręg PZW działalności rybackiej.

212